NØDVÆRGE - STRAFFELOVENS §13

Hvornår må jeg bruge selvforsvar? (Wikipedia)

I Danmarks straffelov, som kriminelle bliver dømt efter, er der noget der hedder paragraf 13 som bestemmer hvad nødværge er og i hvilke situationer man kan bruge nødværge.

Hvad betyder nødværge egentlig?:
Nødværge kan godt oversættes til: ”at forsvare sig selv” dvs. at man som udgangspunkt ikke kan dømmes for, at forsvare sig selv.
En person angriber dig, der er indbrud i dit hjem og du foretager en handling for, at forsvare dig selv eller en anden.
Man skal dog huske på, at den handling du foretager for at forsvare dig, ikke må være mere voldsom eller voldelig end den handling, som den der angriber har brugt (proportinalt med angrebet), og at selvforsvaret skal opholde så snart angriberen er ukampdygtig gjort.
I paragraffen i straffeloven står der, at den nødværge man bruger, skal være: ”nødvendig og forsvarligt”.

Man bliver derfor ikke dømt for, at have været voldsom eller voldelig mod en anden person og i retten vil man blive frikendt fordi man brugte nødværge.

Eksempler på nødværge hvis du eller en anden bliver overfaldet:
Tre fulde mænd fik lyst til en pølse omkring midnat. De havde drukket i flere timer og var godt fulde. De forsøgte at trænge ind i en Slagter-forretning. Slagteren slog den ene mand i hovedet med en gulvskrubbe. I retten vurderede man, at Slagteren havde forsvaret sig selv og sin butik med nødværge og han kunne derfor ikke straffes.

Kasper og Anders skændtes om en pige og var godt sure på hinanden. Kasper slog Anders i hovedet med et bræt.
Anders slog Kasper i hovedet med en andet bræt og gav ham en knytnæve i ansigtet. I retten vurderede man, at Anders havde brugt nødværge, og derfor kunne han ikke straffes.

Bent slog en tyv der trængte ind i hans hjem med en hammer i tindingen. Bent blev frifundet for at have slået med hammeren.

I paragraf 13 i straffeloven står nødværge beskrevet med disse ord:

"Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt."

Eksempler på nødværge

Eksempler på nødværge hvis du eller en anden bliver overfaldet:
Tre fulde mænd fik lyst til en pølse omkring midnat. De havde drukket i flere timer og var godt fulde. De forsøgte at trænge ind i en Slagter-forretning. Slagteren slog den ene mand i hovedet med en gulvskrubbe. I retten vurderede man, at Slagteren havde forsvaret sig selv og sin butik med nødværge og han kunne derfor ikke straffes.

Kasper og Anders skændtes om en pige og var godt sure på hinanden. Kasper slog Anders i hovedet med et bræt.
Anders slog Kasper i hovedet med en andet bræt og gav ham en knytnæve i ansigtet. I retten vurderede man, at Anders havde brugt nødværge, og derfor kunne han ikke straffes.

Bent slog en tyv der trængte ind i hans hjem med en hammer i tindingen. Bent blev frifundet for at have slået med hammeren

I paragraf 13 i straffeloven står nødværge beskrevet med disse ord:

Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig

"Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse."

Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.